Läger i Helsingfors 26-28 augusti

Instruktörer
Kazuhito Morikawa Sensei 7-dan från Rakuto-Doin, Kyoto
Hirohito Morikawa Sensei 7-dan från Rakuto-Doin, Kyoto

Träningstider
fredag 18.00-21.00 (ej officiell träning)
lördag och söndag 9.30-17.00

Plats
Kortepohja School’s training hall ca 3 km från Jyväskylä centrum

Pris
80 Euro
Tillval
16 Euro lunch 2 dagar
14 Euro grillfest och sauna lördag

Sätts in på bankkonto tillhörande JYVÄSKYLÄN SHORINJI KEMPO RY senast 7 augusti
Account: FI50 5290 0220 0150 67
BIC Code: OKOYFIHH
Ange: Efternamn, Förnamn, ADULT eller STUDENT eller NON-KENSHI, LUNCH eller NOLUNCH, PARTY eller NOPARTY

Logi
Hostel/Summer Hotels: http://jyvaskylahotel.fi/en/
Summer Hotel Rentukka (500 m)
Hotel Pension Kampus (centrum)
Summer Hotel Harju (nära centrum)

Hostel Laajis (1.3 km) www.laajis.fi/en/food-and-accommodation/outdoor-hostel-laajis/
Omena Hotel (centrum) https://www.omenahotels.com/en/hotels/jyvaskyla-en/
Hotel Cumulus Jyväskylä (centrum) https://www.cumulus.fi/en
Spa Hotel Laajavuori www.rantasipi.fi/en/hotels-and-spas/laajavuori

Resa
Båt till Helsingfors eller Åbo
Flyg till Helsingfors från Arlanda eller Bromma

Anmälan
görs på webbformulär senast onsdag 31 juli. http://jyvaskyla.shorinjikempo.fi/finland2016.html