Terminsstart och nybörjarintag!

Vi börjar nybörjarintaget tisdagen 28:e januari, men träningen sätter igång redan tisdagen 7:e januari.