PRIS

Föreningens intäkter består huvudsakligen av träningsavgifter som medlemmarna betalar, och går till lokalhyra och materialinköp. Inga av våra instruktörer eller ledare får betalt. Detta enligt Shorinji Kempos filosofi.

Träningsavgiften består av två delar, medlemsavgift, även kallad årsavgift och terminsavgift. Träningsavgiften betalas in på klubbens plusgirokonto PG 167 55 11-8. Det går även att betala kontant i samband med träningen.

Medlemsavgift
250 kronor per kalenderår
Täcker kostnad för försäkring och anslutningsavgifter till förbund. Avgiften är per kalenderår och är samma oavsett när under året medlemskapet ingås.

Terminsavgift
1000 kronor rabatterat pris för studenter
1200 kronor för övriga
Terminsavgiften betalas i början av varje vår- och hösttermin.

Prova på
Det går bra att provträna två gånger utan kostnad. Eller en månad för 250 kronor, som dras av från avgiften när du väljer att fortsätta träna.

Leave a Reply