Träningssystemet

Mental utveckling
Shorinji Kempo är ett träningssystem för mental utveckling, genom att skapa balans mellan kropp och sinne. För att åstadkomma detta använder sig Shorinji Kempo av två träningsmetoder, meditation och självförsvarsträning.

Meditationen tränar dig i god hållning, lugn och avslappnad andning samt främjar ett balanserat sinne. Genom självförsvarsträningen förbättras ditt självförtroende och din beslutsamhet, vilket ger dig en god grund för ett handlingskraftigt agerande både i en självförsvarssituation och i det dagliga livet.

Förmåga till självförsvar
Shorinji Kempo är en effektiv självförsvarsmetod eftersom teknikerna inte är baserade på styrka utan på förståelse för balans, fysiologi och kroppsrörelser. Du kan därför utöva Shorinji Kempo oavsett om du är ung eller gammal, kvinna eller man. Shorinji Kempo innehåller tekniker och försvar mot de flesta tänkbara typer av attacker och kan anpassas till olika situationer. I träningen kombineras både “hårda” tekniker och “mjuka” tekniker till ett komplett självförsvarssystem. Vid träning av “hårda” tekniker lär du dig försvarstekniker med slag, sparkar och pareringar. Med “mjuka” tekniker menas losstagningar, kast och fasthållningar.

Fysisk träning
Den huvudsakliga träningen sker genom att i par öva försvar mot olika attacker, där den ena personen agerar attackerare och den andre försvarare. På det viset lär vi oss grundläggande attack- och försvarstekniker. Avståndsbedömning, kroppskontroll, snabbhet och timing tränar vi sedan upp med förutbestämda serier av tekniker. Förmågan att reagera rätt i oförutsedda situationer tränas successivt genom olika former av sparring, med olika grader av frihet.

Förutom den fysiska aspekten av kampkonstträning innehåller Shorinji Kempo Seiho. Seiho kan översättas som “korrigerande metoder” och innebär akupressurmassage för att återställa balansen i kroppen och hjälpa återhämtningen.