SHORINJI KEMPO

Shorinji Kempo är en Japansk kampkonst, en så kallad Budo. Det är alltså inte en sport utan ett självförsvarssystem som samtidigt utvecklar dig som person fysiskt och mentalt. Shorinji Kempo har också en starkt uttalad filosofi som lägger vikt vid samarbete, att man ska stå upp för det som är rätt och kämpa mot orättvisor.

Historia
Shorinji Kempo grundades 1947 i Japan av So Doshin. Efter andra världskrigets slut var Japan slaget i spillror och människors tro på framtiden hade försvunnit. Samhället var i förfall ekonomiskt, socialt och även moraliskt. Kriminaliteten var hög och många människor tydde sig till olika religiösa sekter. So Doshin hade som mål att skapa ett bättre samhälle och ansåg att ett samhälle utgörs av de individer som finns i det. Därför bestämde han sig för att hjälpa människor att utvecklas till starka individer som litar till sig själva och som andra kan lita på. För att göra detta lärde han ut de kampkonster han lärt sig i Japan och Kina tillsammans med en sorts Zenbuddistisk filosofi, Kongo Zen.

Sedan 1947 har Shorinji Kempo spridits till 33 länder runt om i världen. I Japan är Shorinji Kempo mycket populärt och räknas till de nio Budo-arter som är med i Nippon Budo Kyogikai (Aikido, Judo, Jukendo, Karatedo, Kendo, Kyudo, Naginata, Shorinji Kempo och Sumo). I Sverige finns det 11 Shorinji Kempo-föreningar och ca 300 utövare.

Filosofi
Shorinji Kempo är en disciplin, Gyo i Zenbuddistisk mening, som syftar till att utveckla dig fysiskt och mentalt så att du blir en person som andra kan lita på (Jiko Kakuritsu), en person som tänker på andras välbefinnande lika mycket som på ditt eget och som verkar för att skapa en rättvisare värld (Jita Kyoraku). Filosofin finns närvarande i träningen och visar sig t ex i det att vi alltid undviker att skada andra människor mer än nödvändigt i en självförsvarssituation.

Shorinji Kempo är en väg för att utveckla dig själv till en starkare person. Shorinji Kempo lär också ut att endast detta inte är nog, utan de som är starka ska också ta ansvar och verka för att skapa ett bättre samhälle.

Tävlingar
Shorinji Kempos filosofi förespråkar samarbete framför tävling och de tävlingar som hålls präglas alltid av god stämning snarare än konkurrens. Tävlingsformen kallas Embu och innebär att man tillsammans med sin partner har ca två minuter på sig att visa upp ett program med korrekta och bra utförda tekniker. Den Embu man visar upp bedöms sedan av fem domare enligt flera kriterier, t ex korrekthet i tekniker, svårighetsgrad, blick, andning och fokus.

Mer information om Shorinji Kempo finns på Svenska Shorinji Kempo-förbundets hemsida.

Leave a Reply