GRADERING

Alla graderingar inom Shorinji Kempo utfärdas från Hombu i Japan och det är samma kriterier för att gradera oavsett vilket land man tränar i. Alla följer samma Kamoku-hyo, eller läroplan som det heter på svenska. Kamoku-hyo talar om i vilken ordning man skall lära sig alla tekniker och all teori, samt vad som ingår i respektive grad.

Vid gradering inom Shorinji Kempo utför man förutom ett tekniskt test även ett skriftligt test. Vid Kyu-grader innebär det ett skriftligt hemarbete och vid gradering till Dan-grader (svartbältesgrader) är det dels ett skriftligt hemarbete samt en skriftlig tentamen på själva graderingsdagen.

Bukai-grader
Bukai-grader är teknisk grad och delas in i, Kyu- och Dan-grader. Kyu-grader börjar med en hög siffra och går till 1, sedan följer Dan-grader från 1 och uppåt. Inom Shorinji Kempo är den högsta Dan-graden 9:e Dan. Läs gärna mer om andra typer av grader inom Shorinji Kempo på förbundets hemsida.

 • Minarai nybörjare, vitt bälte
 • Rokkyu 6 kyu, grönt bälte
 • Gokkyu 5 kyu, grönt bälte
 • Yonkyu 4 kyu, grönt bälte
 • Sankyu 3 kyu, brunt bälte
 • Nikyu 2 kyu, brunt bälte
 • Ikkyu 1 kyu, brunt bälte
 • Shodan 1 dan, svart bälte
 • Nidan 2 dan, svart bälte
 • Sandan 3 dan, svart bälte
 • Yondan 4 dan, svart bälte

Skriftligt test inför graderingen
Det skriftliga testet (Gakka) skall vara inlämnad så fort som möjligt, dock senast en vecka innan graderingen, enklast via mail. Det går också bra att ta med den till träningen för de som önskar.

Inbetalning av graderingsavgiften skall vara klubben tillhanda före graderingen, på PG 1675511-8.

Läs mer om vad du skall kunna samt ämnen för Gakka i din Kamoku-hyo!

Leave a Reply